A belső harmónia elérése: asszertivitás

Asszertivitás
Asszertivitás

Rohanó világunkban a belső béke csak hiú reménynek tűnhet. Egyre több a tennivaló, ami számos konfliktust von maga után. Pedig a belső harmónia igenis elérhető lehet bárki számára. Az egyensúly legfontosabb alapja az egyén önelfogadása és önbizalma, továbbá, hogy mások felé is hasonló bizalommal és elfogadással forduljon. Ezek elérésében segít az asszertivitás, ami kommunikációs módszert foglal magába. A módszer során az egyén megtanulja, hogyan érvényesítse önmagát, miközben egy másik fél szükségleteit is figyelembe veszi.

Három magatartásformát lehet elkülöníteni egymástól: az agresszív, az asszertív és a passzív viselkedést. Az asszertivitás módszerét alkalmazó emberek jelentik az arany középutat. Az agresszív magatartású személy, csak saját érdekeit veszi figyelembe, csak az ő személye a fontos. A passzív viselkedésformát követő pedig, kizárólag csak a másik fél igényeit veszi figyelembe. Ezzel szemben, az asszertíven viselkedő, nemcsak a saját vagy nemcsak a másik fél szempontjait veszi számításba, hanem mindkettőt.